http://4.bp.blogspot.com/-HMUusxS4zrQ/UWw7_T170lI/AAAAAAAA5pk/PgQak6HQM2c/s1600/red+stroke..jpg

понеделник, 6 октомври 2014 г.

"Nu Boyana Film Studios"
Nu Boyana Film Studios (произношение: Ню Бояна Филм Студиос) е правоприемник на Студията за игрални филми „Бояна“ и „Бояна филм“ ЕАД. Основната дейност е производството на кино- и видео филми, други аудио-визуални произведения и всички съпътстващи ги производства и услуги.

Дружеството е създадено през 1962 г. под името Студия за игрални филми „Бояна“ в град София като държавно предприятие за производство на филми. След промените в България от 1989 г. студията се трансформира под различни форми. С акт за преобразуване на СИФ „Бояна“, Студия за анимационни филми (САФ) „София“ и ДП „Обработка на филми“ се образува търговско дружество „Бояна филм“ ЕАД — гр. София, и от 1994 г. се регистрира като еднолично акционерно дружество със 100% държавна собственост. Правата за собственост се упражняват от Министерски съвет чрез министъра на културата.

През 2001 г. започва процедура по приватизация на дружеството. Основният капитал възлиза на 470 хил. лв. Новото дружество се регистрира под името „Ню Бояна филм“ АД.

До 1989 г. “Бояна филм” е била най-голямата продуцентска къща на Балканите: с 20 игрални, 25 телевизионни и 50 анимационни филма годишно. След 1990 г. се произвеждат от 2 до 5 филма годишно. Силният спад във филмопроизводството довежда до сериозни финансови затруднения и невъзможност на дружеството да се навакса техническата и технологичната изостаналост на базата. По-голямата част от техниката и съоръженията, закупени преди 1986 г., са физически и морално остарели. Качественият скок в новите цифрови аудио и визуални технологии налага като основен приоритет инвестирането в нови технологии.

След 1997 г. постепенно започват да се привличат за снимки чуждестранни продукции, чийто брой през 2000 г. достига до 15. Те са привлечени от подобрените условия чрез инвестиции в инфраструктура и техника, атрактивна цена и качество на предоставяните услуги. Положително влияние оказват и природните дадености на България. Студията успява да се възползва от геополитическата и икономическата ситуация на Балканите и привлича чуждестранни партньори от САЩ, Италия, Франция, които до 1990 г. са реализирали продукциите си в бивша Югославия. За клиенти са привлечени и продукции от Сърбия, Македония и Албания. В същото време „Бояна“ подкрепя и българското кинопроизводство, като за периода 1997 — 2001 г. е копродуцент на 9 от 11 произведени игрални филми. За 9 години от новата си история филмовата лаборатория се превръща в печеливша компания.


Production Company - filmography


 1. Cain (2014/I) ... Production Company (with the support of)
 2. Jigsaw Puzzle (2012) ... Production Company
 3. Stolen (2012) ... Production Company
 4. Trespass (2011) ... Production Company (uncredited)
 5. Stapki v pyasaka (2010) ... Production Company
 6. Zad kadar (2010) ... Production Company
 7. Kozelat (2009) ... Production Company
 8. Forecast (2008) ... Production Company (in co-production with)


Miscellaneous Company - filmography

 1. The Expendables 3 (2014) ... Sound Stages
 2. Terumae romae II (2014) ... Roman Standing Sets, Sound Stages
 3. Enemies Closer (2013) ... Grip And Electric Equipment (Bulgaria)
 4. The Winner 3D (2013) ... Thanks (studio)
 5. Getaway (2013) ... Cameras (Bulgaria) (as Boyana Studio), Transportation (Bulgaria) (as Boyana Studio), Grip And Electric Equipment (Bulgaria) (as Boyana Studio)
 6. Kon-Tiki (2012) ... NYC Street Sets, Sound Stages
 7. The Expendables 2 (2012) ... Sound Stages
 8. The Fourth Kind (2009) ... Camera Dollies, Grip, Lighting, Electrical Equip, Remote Cranes, & Heads (as Nu Boyana Studios), Provided By (camera, lenses, & support) (as Nu Boyana Studios - Bulgaria)
 9. Universal Soldier: Regeneration (2009) ... Equipment Provided By